home leerlingvolgsysteem collega's gezocht locatie + contact

Huiswerkbegeleiding in Utrecht

Bij Matchpoint staat intensieve huiswerkbegeleiding centraal. Daarnaast zijn er bijlessen mogelijk, waarin leerlingen individueel met een vak worden geholpen. Vanaf de zomervakantie tot de herfstvakantie biedt Matchpoint  ook brugklastraining. We leren brugklassers op een doelmatige manier hun huiswerk aan te pakken, zodat ze daarna zelfstandig verder kunnen in het voortgezet onderwijs.

De begeleiding gebeurt in  rustige groepsruimtes waar maximaal 20 scholieren kunnen werken. De coördinator biedt samen met de studiebegeleiders structuur en ondersteuning bij het huiswerk. Een middag huiswerkbegeleiding verloopt volgens een vast stramien:

  • Het huiswerk en de behaalde cijfers worden besproken
  • Er wordt een planning gemaakt
  • Het maakwerk wordt doorgenomen en leerwerk overhoord
  • Dagelijks wordt een verslag in ons studievolgsysteem geschreven en per e-mail naar de ouders gestuurd. Bij hiaten in het huiswerk geven we aan dat er thuis nog schoolwerk afgemaakt moet worden
  • Zo nodig wordt  met ouders telefonisch overlegd

FB_FindUsOnFacebook-100

website: Omniafausta grafisch ontwerp