home leerlingvolgsysteem collega's gezocht locatie + contact

Kosten

Wij bieden in schoolweken op zes dagen intensieve huiswerkbegeleiding. Kinderen kunnen op werkdagen van 14.00 tot 19.00 uur gebruik maken van die begeleiding (en op zondag van 14.00 tot 18.00 uur).

De ervaring leert dat huiswerkbegeleiding pas effectief is als leerlingen 3 of 4 dagen per week aanwezig zijn. Twee dagen begeleiding is uitsluitend mogelijk als een leerling niet meer dan één minpunt heeft, tenzij de huiswerkbegeleiding met bijles wordt gecombineerd.

Tarief voor schooljaar 2018-2019

Kosten huiswerkbegeleiding, brugklastraining en bijles*

5 of 6 dagen per week € 505/ maand
4 dagen per week € 470/ maand
3 dagen per week € 420/ maand
2 dagen in de week € 370/ maand
Brugklastraining € 82,50 per week
Incidentele extra dag € 40
Bijles zonder huiswerkbegeleiding:
€ 35 per sessie

in combinatie met huiswerkbegeleiding:
€ 30 per sessie

Intakegesprek en inschrijving €35
Tweede kinderen uit één gezin krijgen 25% korting op het tarief van huiswerkbegeleiding.

Kosten studiezolder

Omdat de begeleiding in deze vorm minder intensief is, zijn de kosten van de studiezolder aanmerkelijk lager.

4 dagen per week € 250/ maand
3 dagen per week € 200/ maand
2 dagen per week € 150/ maand

Opzegtermijn en betaling

Door ondertekening van de overeenkomst geeft u aan akkoord te gaan met de voorwaarden MP huiswerkbegeleiding voor schooljaar 2018-2019.
De opzegtermijn voor huiswerkbegeleiding en bijlessen bedraagt één maand, op iedere gewenste dag.
Facturering van de huiswerkbegeleiding vindt vooraf per maand plaats, facturatie van de bijlessen achteraf. Gebruik van automatische incasso is verplicht.

*  Bij de opstelling van het tarief is rekening gehouden met de schoolvakanties zoals die voor het voortgezet onderwijs in deze regio gelden. Een vakantieperiode in een bepaalde maand leidt daarom niet tot vermindering van het maandtarief. Afhankelijk van de start- en einddatum van de begeleiding wordt in 10 of 11 periodes gefactureerd. 

website: Omniafausta grafisch ontwerp