home leerlingvolgsysteem collega's gezocht locatie + contact

Kosten

Wij bieden in schoolweken op zes dagen intensieve huiswerkbegeleiding. Kinderen kunnen op werkdagen van 15.00 tot 19.00 uur gebruik maken van die begeleiding (en op zondag van 14.30 tot 18.00 uur).

De ervaring leert dat huiswerkbegeleiding effectief is als leerlingen 3 of 4 dagen per week aanwezig zijn, twee dagen begeleiding is bespreekbaar.

Tarief voor schooljaar 2016-2017 is ongewijzigd:

Kosten huiswerkbegeleiding en bijles*

6 dagen per week € 515/ maand
5 dagen per week € 485/ maand
4 dagen per week € 445/ maand
3 dagen per week € 395/ maand
2 dagen in de week € 335/ maand
Incidentele extra dag € 40
Bijles zonder huiswerkbegeleiding:
€ 35 per sessie
in combinatie met huiswerkbegeleiding:
€ 30 per sessie

Intakegesprek en inschrijving zijn kosteloos.
Tweede kinderen uit één gezin krijgen 25% korting op het tarief van huiswerkbegeleiding.

Kosten studiezolder

Omdat de begeleiding in deze vorm aanzienlijk minder intensief is, zijn de kosten van de studiezolder aanmerkelijk lager.

4 dagen per week € 250/ maand
3 dagen per week € 200/ maand
2 dagen per week € 150/ maand

Kosten brugklastraining

Voor de brugklastraining wordt € 82,50 per week in rekening gebracht.

Opzegtermijn en betaling

Door ondertekening van de overeenkomst geeft u aan akkoord te gaan met de voorwaarden MP huiswerkbegeleiding voor schooljaar 2017-2018.
De opzegtermijn voor huiswerkbegeleiding en bijlessen bedraagt één maand.
Betaling vindt plaats per periode, vooraf en via een factuur. Bijlessen worden achteraf in rekening gebracht.

* Het tarief van de huiswerkbegeleiding is een jaartarief verdeeld in 10 of 11 betalingstermijnen, afhankelijk van het begin en einde van het schooljaar.
Bij de opstelling van het tarief is rekening gehouden met de schoolvakanties, zoals die voor het voortgezet onderwijs in deze regio gelden. Hierbij is uitgegaan van een schooljaar met 38 weken van 5 dagen. Een vakantieperiode in een bepaalde maand leidt daarom niet tot vermindering van het maandtarief.

website: Omniafausta grafisch ontwerp