home leerlingvolgsysteem collega's gezocht locatie + contact

Wat bieden we

Huiswerkbegeleiding en bijlessen

Huiswerkbegeleiding is een logisch vervolg op de begeleiding die we kinderen tot en met de basisschool bieden in de vorm van kinderopvang.
Matchpoint staat voor intensieve professionele huiswerkbegeleiding en bijlessen. We hebben verschillende ruimtes tot onze beschikking, zodat de groep overzichtelijk blijft en we veel persoonlijke aandacht kunnen bieden aan de leerlingen.

Ons doel is om jongeren

 • te leren plannen en organiseren
 • te leren hun planning na te komen
 • te leren hulp te vragen en te formuleren wat ze nodig hebben
 • te leren studeren
 • te leren zich voor een aantal uren te richten op hun werk en zich af te sluiten voor andere verleidingen
 • te laten ervaren dat prestaties ook voldoening geven
 • zoveel zelfvertrouwen mee te geven dat ze zelfstandig verder kunnen

Brugklastraining

Voor veel leerlingen is de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs een verandering in het kwadraat. Ze gaan naar een veel grotere school buiten de vertrouwde buurt en krijgen te maken met meer vakken die ook nog eens door verschillende docenten worden gegeven.  Na schooltijd moeten ze thuis zelfstandig met hun huiswerk aan de slag. Ook dit is een grote verandering.

Om kersverse brugklassers te helpen hier hun draai in te vinden, biedt Matchpoint aan het begin van het schooljaar tot de herfstvakantie een speciale brugklastraining. Naast de reguliere huiswerkbegeleiding ligt hierbij de nadruk op

 • het leren gebruiken van de verschillende boeken en methodes
 • gebruik van een elektronische leeromgeving en studiewijzers
 • plannen en vooruitkijken om op tijd klaar te zijn voor een toets
 • het aanleren van studievaardigheden , zoals samenvatten en schema’s maken
 • oefenen met het gebruik van studie-Apps en WRTS

Om voldoende aandacht te kunnen geven aan de ontwikkeling van verschillende vaardigheden gaan we uit van drie dagen per week. Zo starten brugklassers goed voorbereid aan hun middelbare school.

Na aanmelding ontvangen ouders een uitnodiging voor een intakegesprek. Na afloop, voor het begin van de herfstvakantie, vindt er een evaluatiegesprek plaats met de ouders en leerling.  Op basis hiervan kan de afweging worden gemaakt of een leerling zelfstandig verder kan of nog een steuntje in de rug nodig heeft.

website: Omniafausta grafisch ontwerp