home leerlingvolgsysteem collega's gezocht locatie + contact

Bijles

Bijles

De meeste leerlingen hebben hun sterke en minder sterke vakken. Om ervoor te zorgen dat ze ook voor de vakken waar ze minder goed in zijn, voldoende resultaten kunnen behalen, bestaat de mogelijkheid bijles te krijgen. De bijlessen worden individueel gegeven. Zo krijgen leerlingen alle gelegenheid om vragen te stellen. Ze krijgen de stof nog eens uitgelegd en kunnen meer oefenen dan tijdens de reguliere huiswerkbegeleiding.

Ook jongeren die niet van de huiswerkbegeleiding van Matchpoint gebruik maken, kunnen bijles krijgen voor een vak waar ze minder goed in zijn, bijvoorbeeld ter voorbereiding van een toetsweek.

website: Omniafausta grafisch ontwerp