home leerlingvolgsysteem collega's gezocht locatie + contact

Brugklastraining

Voor veel leerlingen is de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs een verandering in het kwadraat. Ze gaan naar een veel grotere school buiten de vertrouwde buurt en krijgen te maken met meer vakken die ook nog eens door verschillende docenten worden gegeven.  Na schooltijd moeten ze thuis zelfstandig met hun huiswerk aan de slag. Ook dit is een grote verandering.

Om kersverse brugklassers te helpen hier hun draai in te vinden, biedt Matchpoint aan het begin van het schooljaar tot de herfstvakantie een speciale brugklastraining. Naast de reguliere huiswerkbegeleiding ligt hierbij de nadruk op

  • het leren gebruiken van de verschillende boeken en methodes
  • gebruik van een elektronische leeromgeving en studiewijzers
  • plannen en vooruitkijken om op tijd klaar te zijn voor een toets
  • het aanleren van studievaardigheden , zoals samenvatten en schema’s maken
  • oefenen met het gebruik van studie-Apps en WRTS

Om voldoende aandacht te kunnen geven aan de ontwikkeling van verschillende vaardigheden gaan we uit van drie dagen per week, maar natuurlijk verschilt dit van leerling tot leerling. Zo starten brugklassers goed voorbereid aan hun middelbare school.

Na aanmelding ontvangen ouders een uitnodiging voor een intakegesprek. Na afloop, voor het begin van de herfstvakantie, vindt er een evaluatiegesprek plaats met de ouders en leerling.  Op basis hiervan kan de afweging worden gemaakt of een leerling zelfstandig verder kan of nog een steuntje in de rug nodig heeft.

website: Omniafausta grafisch ontwerp