home leerlingvolgsysteem collega's gezocht locatie + contact

Werkwijze

Kennismaking

Ouders worden uitgenodigd voor een intake. De coördinator probeert een duidelijk beeld te krijgen van de studieproblemen van het kind.

Matchpoint en ouders overleggen samen wat nodig is om de leerling weer op de rails te krijgen of te houden.

Dan volgt een gesprek met de leerling over wat hij/zij van de studiebegeleiding door Matchpoint kan verwachten. In deze kennismaking wordt op basis van het schoolrooster en de behaalde resultaten een plan gemaakt. Dit plan wordt vastgelegd en is voor alle partijen in te zien. Bij de periodieke evaluatie wordt het plan zo nodig bijgesteld.

Werkplan

Na aankomst op Matchpoint gaan leerling en studiebegeleider samen om de tafel om huiswerk en cijfers te bespreken.  Het werkplan voor die dag wordt gemaakt.

Op basis van deze afspraken gaat de leerling aan het werk. De studiebegeleider houdt de vorderingen in de gaten en is beschikbaar voor vragen. Als er blijvend hiaten blijken te zijn in de stof van een bepaald vak, kan besloten worden tot een aantal bijlessen.  Dat gebeurt in nauw overleg met de ouders.

De leerling gaat niet naar huis voordat het huiswerk is nagekeken of overhoord. Beheerst de leerling de stof onvoldoende dan moet de stof nogmaals doorgenomen worden en volgt een tweede toetsing.

Het kan voorkomen dat vervolgens contact met de ouder wordt gelegd, omdat de leerling thuis verder moet werken.

website: Omniafausta grafisch ontwerp